Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

21%

21.00%

Tây Âu

(Experimental Electric Furnace, Magnetron Sputtering Coating Machine, Plasma Cleaner, Electrospinning Machine, Rotary Coating Machine)

12%

12.00%

Bắc Mỹ

(Experimental Electric Furnace, Magnetron Sputtering Coating Machine, Plasma Cleaner, Electrospinning Machine, Rotary Coating Machine)

10%

10.00%

Đông Nam Á

(Experimental Electric Furnace, Magnetron Sputtering Coating Machine, Plasma Cleaner, Electrospinning Machine, Rotary Coating Machine)

10%

10.00%

Trung Đông

(Experimental Electric Furnace, Magnetron Sputtering Coating Machine, Plasma Cleaner, Electrospinning Machine, Rotary Coating Machine)

8%

8.00%

Nam Á

(Experimental Electric Furnace, Magnetron Sputtering Coating Machine, Plasma Cleaner, Electrospinning Machine, Rotary Coating Machine)

4%

4.00%

Đông Âu

(Experimental Electric Furnace, Magnetron Sputtering Coating Machine, Plasma Cleaner, Electrospinning Machine, Rotary Coating Machine)

4%

4.00%

Châu Đại Dương

(Experimental Electric Furnace, Magnetron Sputtering Coating Machine, Plasma Cleaner, Electrospinning Machine, Rotary Coating Machine)

4%

4.00%

Đông Á

(Experimental Electric Furnace, Magnetron Sputtering Coating Machine, Plasma Cleaner, Electrospinning Machine, Rotary Coating Machine)

4%

4.00%

Nam Âu

(Experimental Electric Furnace, Magnetron Sputtering Coating Machine, Plasma Cleaner, Electrospinning Machine, Rotary Coating Machine)

2%

2.00%

Nam Mỹ

(Experimental Electric Furnace, Magnetron Sputtering Coating Machine, Plasma Cleaner, Electrospinning Machine, Rotary Coating Machine)

2%

2.00%

Trung Mỹ

(Experimental Electric Furnace, Magnetron Sputtering Coating Machine, Plasma Cleaner, Electrospinning Machine, Rotary Coating Machine)

1%

1.00%

Bắc Âu

(Experimental Electric Furnace, Magnetron Sputtering Coating Machine, Plasma Cleaner, Electrospinning Machine, Rotary Coating Machine)

Thị trường chính Tổng doanh thu (%) Sản phẩm chính
Tây Âu 21.00% Experimental Electric Furnace, Magnetron Sputtering Coating Machine, Plasma Cleaner, Electrospinning Machine, Rotary Coating Machine
Thị trường trong nước 18.00% Experimental Electric Furnace, Magnetron Sputtering Coating Machine, Plasma Cleaner, Electrospinning Machine, Rotary Coating Machine
Bắc Mỹ 12.00% Experimental Electric Furnace, Magnetron Sputtering Coating Machine, Plasma Cleaner, Electrospinning Machine, Rotary Coating Machine
Đông Nam Á 10.00% Experimental Electric Furnace, Magnetron Sputtering Coating Machine, Plasma Cleaner, Electrospinning Machine, Rotary Coating Machine
Trung Đông 10.00% Experimental Electric Furnace, Magnetron Sputtering Coating Machine, Plasma Cleaner, Electrospinning Machine, Rotary Coating Machine
Nam Á 8.00% Experimental Electric Furnace, Magnetron Sputtering Coating Machine, Plasma Cleaner, Electrospinning Machine, Rotary Coating Machine
Đông Âu 4.00% Experimental Electric Furnace, Magnetron Sputtering Coating Machine, Plasma Cleaner, Electrospinning Machine, Rotary Coating Machine
Châu Đại Dương 4.00% Experimental Electric Furnace, Magnetron Sputtering Coating Machine, Plasma Cleaner, Electrospinning Machine, Rotary Coating Machine
Đông Á 4.00% Experimental Electric Furnace, Magnetron Sputtering Coating Machine, Plasma Cleaner, Electrospinning Machine, Rotary Coating Machine
Nam Âu 4.00% Experimental Electric Furnace, Magnetron Sputtering Coating Machine, Plasma Cleaner, Electrospinning Machine, Rotary Coating Machine
Nam Mỹ 2.00% Experimental Electric Furnace, Magnetron Sputtering Coating Machine, Plasma Cleaner, Electrospinning Machine, Rotary Coating Machine
Trung Mỹ 2.00% Experimental Electric Furnace, Magnetron Sputtering Coating Machine, Plasma Cleaner, Electrospinning Machine, Rotary Coating Machine
Bắc Âu 1.00% Experimental Electric Furnace, Magnetron Sputtering Coating Machine, Plasma Cleaner, Electrospinning Machine, Rotary Coating Machine
Tổng doanh thu hàng năm: confidential
Tổng doanh thu xuất khẩu : confidential
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: 82.00%

Điều khoản kinh doanh

Điều khoản giao hàng được chấp nhận: FOB
Đồng tiền thanh toán được chấp nhận: USD
Hình thức thanh toán được chấp nhận: T/T

Khả năng thương mại

Ngôn ngữ sử dụng: English
Số nhân viên Phòng Kinh doanh: 6-10 People
Thời gian chờ giao hàng trung bình: 12 Day(s)
Giấy phép xuất khẩu SỐ: 03008126
Phương thức xuất khẩu: Using an agent
Gửi email cho nhà cung cấp này