Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE Intertek CY-O1200,CY-O1250,CY-O1400,CY-T1200,CY-T1500,CY-T1700,CY-M1200,CY-M1400,CY-M1700,CY-M1800,CY-A1200,CY-A1400,CY-A1700,CY-A2200,CY-V1200,CY-V1400,CY-V1600,CY-PO1200,CY-MO1200,CY-B1200,CY-B1500,CY-B1700,CY-RTP1200 2015-03-30 ~ 2015-03-31 Đã xác minh
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
A kind of rapid annealing furnace ZL202021061411.9 A kind of rapid annealing furnace UTILITY_MODEL 2021-01-04 ~ Đã xác minh
High-pressure tube furnace ZL202021078338.6 High-pressure tube furnace UTILITY_MODEL 2021-01-04 ~ Đã xác minh
Graphene preparation equipment ZL202021038371.6 Graphene preparation equipment UTILITY_MODEL 2021-01-14 ~ Đã xác minh
Evaporation coating instrument (small) ZL201930298870.5 Evaporation coating instrument (small) APPEARANCE_DESIGN 2019-11-14 ~ 2029-11-14 Đã xác minh
Magnetron sputtering coating instrument (single target) ZL201930299430.1 Magnetron sputtering coating instrument (single target) APPEARANCE_DESIGN 2019-11-18 ~ 2029-11-18 Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CYKY 34662785 CYKY Tools & Hardware>>Lab Supplies>>Laboratory Heating Equipments 2019-07-06 ~ 2029-07-06 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này